Vieska

Vlajka obce Vieska.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, bieleho, žltého, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá správa o obci je z roku 1447. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Zawoda a. n. Wyfalw (1447), Malá Wieska (1808); maďarsky Tótkisfalu. Dnešný názov obce Vieska je od roku 1927. Obec patrila rozličným zemianskym rodinám (Madáchovci a. i.). Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vieska