Likvidácia vlajky

Dôstojná likvidácia vlajky je spálením bez prítomnosti verejnosti.

Špinavú, roztrhanú alebo inak poškodenú vlajku je potrebné vyradiť z používania a dôstojne zlikvidovať. So žiadnymi vyradenými vlajkami, zástavami sa nesmie narábať ako s bežným odpadom a vyhadzovať do kontajnera na smetisko.