Popis vlajky

Vlajka je kus textilu definovaná tvarom, pomerom strán a farebným vzorom.

Vexilológia pri popise vlajky používa nasledujúce termíny:

 • Pole alebo list - základná plocha alebo základná farba pozadia
 • Emblém - akýkoľvek znak umiestnený na liste alebo pridaný k základnému vzoru vlajky
 • Kantón - týmto termínom sa zvyčajne označuje horný roh vlajky pri žrďovom okraji
 • Žrďová časť - časť vlajky ktorá je najbližšie k k žrdi; časť ktorou prechádza vztyčovacie lanko
 • Vlajúca časť - náprotivok žrďovej časti; časť ktorá veje

Popis vlajky 1

Emblémom vlajky je veľmi často erb. Náuka o erboch, ich vývoji, podobe a správnom používaní sa nazýva heraldika. Používa štyri základné farby. Červená, modrá, čierna a zelená sa v erbe kombinujú so zlatou (žltou) a striebornou (bielou). Spolu sa nazývajú tinkturami. Prvé najdôležitejšie znamenie je v strede erbu. Druhé z pohľadu pozorovateľa je vľavo od prvého a tretie vpravo od prvého. Tak sa dodnes zoraďujú nielen erby, ale aj vlajky, podpisy, stupne víťazov a pod.

Pri popise erbu používa heraldika nasledujúce termíny:

 • Korunka - prvok, ktorý je navrchu znaku nad štítom
 • Veniec - farebné lano nad helmou a štítom
 • Ornamentálna drapéria - pruhy látky visiace alebo vejúce z venca
 • Štít - základný prvok na ktorom je zobrazený erb
 • Štítonos - ľudské či zvieracie figúry, ktoré podopierajú štít
 • Podklad - základ, na ktorom je štít
 • Stuha - pás, ktorý sa nachádza zvyčajne pod štítom a je na ňom napísané motto

Popis vlajky erb