Zatín

Vlajka obce Zatín.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych bielo- zelených pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v eneolite. Sídlisko kultúry nazvanej podľa tejto lokality, z doby hallštattskej, z doby rímskej a z doby veľkomoravskej. Obec je doložená v roku 1233 ako Izdethen, z roku 1391 ako Zeten, z roku 1409 ako Zetun, z roku 1476 ako Zetnen, z roku 1948 ako Zatín, maďarsky Zetény. V roku 1391 sa spomína ako zemiansky majetok. Patrila niekoľkým zemepánom a často menila majiteľov, od 17. do 19. storočia Klobušickým, Szmrecsányiovcom a iným. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zatín