Zbehy

Vlajka obce Zbehy.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, modrého, žltého, modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce je archeologicky doložené kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej a zaniknutá stredoveká osada z 12. storočia s románskym kostolom. Obec je písomne doložená od roku 1269 ako Izbeg, neskôr Ezbeg (1342), Zbehy (1773), maďarsky Izbék. Obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré ju od 16. storočia prenajímalo zemianskym rodinám. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zbehy