Zbrojníky

Vlajka obce Zbrojníky.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, žltého, bieleho, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Zbrojníky bola osídlená v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené neolitické sídlisko volútovej a želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, sídlisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej, osada z doby rímskej. Obec vznikla v roku 1946 zlúčením Horného a Dolného Feďverneku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zbrojníky