Žehra

Vlajka obce Žehra.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, modrého, bieleho, modrého, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci Žehra sa datuje do roku 1245, kedy sa nazývala Sygura. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1297 je písomne doložený názov Sygura, 1337 Villa de Sancto Spiritu, 1773 Zehra, 1808 Žehra. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Zsegra, Zsigra, nemecky Schigra. Obec bola administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres Spišská Nová Ves, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves, kraj Východoslovenský. Osídlenie v paleolite – na Dreveníku stanica s mousterienskou industriou, neolit sídlisko bukovohorskej kultúry, eneolit. s kanelovanou keramikou, bronzový poklad zo staršej doby bronzovej, sídlisko otomanskej a pilinskej kultúry zo zlomu letopočtu a zo st. doby rímskej, slovanské hradisko. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Žehra