Zlatá Baňa

Vlajka obce Zlatá Baňa.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, čierneho, bieleho, čierneho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Obec je doložená z roku 1567 ako Aranpatak, neskôr ako Aranybánya (1873), Zlaté (1920), Zlatá Baňa (1927); maďarsky Aranybánya. V rokoch 1780 a 1828 sa uvádza ako osada (mala 3 domy a 25 obyvateľov). Samostatnou obcou sa stala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 – 1861 v chotári obce sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny na výrobu kachieľ. Rozsiahle lesy v 19. storočí boli erárnym majetkom. Začiatkom 20. storočia v chotári ťažili antimón (ťažba zastavená v 1. svetovej vojne). Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zlatá Baňa