Zlatníky

Vlajka obce Zlatníky.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych červeno- žltých pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa vyvinula zo zemianskej osady v 12. storočí. Názov obce je doložený z roku 1390 ako Aranyas, z roku 1863 ako Zlatnik, z roku 1920 ako Zlatníky, maďarsky Zlatnik, Aranyosd. Po roku 1245 patrila bánovi Bečendovi z rodu Hunt-Poznanovcov, neskoršie jeho synom, v 14. storočí k panstvu Topoľčany, od 17. storočia panstvu Továrniky. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zlatníky