Zubrohlava

Vlajka obce Zubrohlava.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, modrého, žltého, modrého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla koncom 16. storočia na valaskom práve. Spomína sa od roku 1588 ako Zubrohlawa, v roku 1598 ako Zubra Hlawa, v roku 1786 ako Zubrohlawa; maďarsky Zubrohlava. Obec patrila Oravskému panstvu, spravovali ju dediční richtári. V obci je malá tehelňa. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zubrohlava