Zvolenská Slatina

Vlajka obce Zvolenská Slatina.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce sa našlo žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Zvolenská Slatina sa spomína v roku 1332, bola slobodníckou obcou Vígľašského panstva. Názov obce sa postupne menil z Sancta Crux de Solio (1332), Salathna (1393), Zalathna Zolyensis (1406), Zalathna (1410), Welká Slatina (1808), Veľká Slatina (1920) až na súčasný názov Zvolenská Slatina; maďarsky Nagyszalatna. Od 17. storočia bola mestečkom. V 16. – 17. storočí tu bola protiturecká pevnôstka, obec zažila veľa prepadov, Turkom bola poplatná okolo roku 1584 a 1668. V roku 1722 sa tu spomína skláreň. V roku 1797 tu založil Peter Molec bryndziareň. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zvolenská Slatina